Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Konferencia je zameraná na prezentáciu metód a algoritmov riadenia, nových riadiacich systémov, informačných a komunikačných technológií a ich využitie v priemysle a službách. Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť spoločné fórum pre výskumníkov, pedagógov a používateľov z praxe zaoberajúcich sa problémami riadenia, informačnými a komunikačnými technológiami a ich využitím v praxi. Konferenčné príspevky môžu mať teoretický alebo aplikačný charakter. Do programu konferencie budú zahrnuté prednášky popredných domácich a zahraničných osobností z oblasti automatického riadenia a aplikovanej informatiky.

Termín konania: 31. január - 4. február 2012
Miesto konania: Hotel Minciar, Skalka pri Kremnici
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV
Spoluusporiadateľ: FEI STU
Kontaktná osoba: doc. Ing. Alena Kozáková, PhD., (02) 602 91563
e-mail: sski [at] sski.sk