Prejsť na obsah
Dianie na FEI

27. konferencia Kybernetika a informatika ´14 je zameraná na prezentáciu metód a algoritmov riadenia, nové riadiace systémy, informačné a komunikačné technológie a ich využitie v priemysle a službách. Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť spoločné fórum pre výskumníkov, pedagógov a používateľov z praxe zaoberajúcich sa problémami riadenia, informačnými a komunikačnými technológiami a ich praktickým využitím. Konferenčné príspevky môžu mať teoretický alebo aplikačný charakter. Do programu konferencie budú zahrnuté prednášky popredných domácich a zahraničných osobností z oblasti automatického riadenia a aplikovanej informatiky.

Miesto konania: Hotel Marlene, Oščadnica
Termín konania: 5. - 8. február 2014
Organizátori: Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV
Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU
Bližšie informácie: www.sski.sk, resp. v súboroch: