Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Konferencia je zameraná na prezentáciu metód a algoritmov riadenia, nových riadiacich systémov, informačných a komunikačných technológií a ich využitie v priemysle a službách. Do programu konferencie budú zahrnuté prednášky popredných domácich a zahraničných osobností z oblasti automatizovaného riadenia a aplikovanej informatiky

Termín konania:

10.2.2008 14.2.2008

Miesto konania:

Ždiar, M&R Magura, s.r.o.
Hotel Magura, Mankova dolina 475, 059 55 Ždiar

Usporiadateľ:

SSKI pri SAV

Spoluusporiadateľ:

FEI STU, FIIT STU

Kontaktná osoba:

prof. Ing. Š. Kozák, PhD.,  stefan.kozak@stuba.sk
Ing. Alena Kozáková, PhD.,  alena.kozakova@stuba.sk