Prejsť na obsah
Dianie na FEI

30. marec 2011


Usporiadateľ turnaja:    Katedra telesnej výchovy, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Otvorenie súťaže:
  18. marca 2011 (piatok) o 9.00 hod
Termín prihlásenia:
  do 28. marca 2011 na jana.lamosova [at] stuba.sk , 02/602 91 750, osobne na KTV FEI STU kancelária č.d. 111 
Miesto súťaže:
  Veľká Telocvičňa FEI STU (blok T), Ilkovičova č. 3, Bratislava
Účastníci turnaja:
  študenti FEI a FIIT STU
Riaditeľ súťaže:
  PaedDr. Jana Lamošová, PhD.
 

Výsledky budú vyhlásené po ukončení súťaže. Víťaz získa diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.


TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis: súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel streetballu

Kategórie: mix

Systém súťaže: podľa počtu prihlásených družstiev, hrajú dve družstvá na jeden kôš.

Hrací čas: zápas sa končí dosiahnutím 12 bodov resp. uplynutím hracieho času (zapisuje sa dosiahnutý stav pri ukončení zápasu). Koniec stretnutia odpíska rozhodca. Hracia doba zápasu je 12 min. hrubý čas. V prípade nerozhodného stavu po uplynutí hracej doby, hrá sa o víťazný kôš, o držaní lopty sa rozhoduje losom.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.