Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Propozície

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ: Katedra telesnej výchovy, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a Vysokoškolský športový klub FEI STU
Termín: 3. apríl 2012
Miesto: Veľká telocvičňa FEI STU Bratislava (blok T), adresa: Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava;
Prezentácia: KTV FEI STU Bratislava, od 8.30 hod.
Otvorenie súťaže: 3. 4. 2012 o 9,00 hod vo veľkej telocvični FEI STU;
Vyhlásenie výsledkov: po ukončení súťaže;
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Jana Lamošová, PhD., e-mail: jana.lamosova [at] stuba.sk;
Sekretariát KTV: e-mail: maria.dobrotova [at] stuba.sk, tel.: 02/602 91 850,860;
Prihlášky: zaslať do 29. 3. 2012 na jana.lamosova [at] stuba.sk, telefonicky na č. 02/602 91 750, alebo osobne na KTV FEI STU kancelária č.d. 111, súťažiace družstvá (najmenej traja a najviac štyria hráči)
Administrátori: Jana Lamošová, Patrik Polcer
Súťažná a odvolacia komisia: riaditeľ súťaže;
Podmienka účasti: študenti všetkých foriem štúdia na FEI a FIIT STU;
Ceny: víťaz získa pohár a vecné ceny podľa možností usporiadateľa


II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis: súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel streetballu;
Kategórie: mix;
Systém súťaže: podľa počtu prihlásených družstiev, hrajú dve družstvá na jeden kôš
Hrací čas: Zápas sa končí dosiahnutím 16 bodov resp. uplynutím hracieho času (zapisuje sa dosiahnutý stav pri ukončení zápasu). Koniec stretnutia odpíska rozhodca. Hracia doba zápasu je 15 min. hrubý čas. V prípade nerozhodného stavu po uplynutí hracej doby, hrá sa o víťazný kôš, o držaní lopty sa rozhoduje losom.
Časový rozpis: 3. 4. 2012
od 8:30 do 9:00 h. prezentácia súťažiacich
od 9:00 zápasy podľa rozlosovania


III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.