Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Usporiadateľ turnaja:    Katedra telesnej výchovy 
Termín uskutočnenia:
  22. marca 2011 (utorok): 9,oo - 13,oo hod.
Termín prihlásenia:
  do 21.marca 2011 - pondelok (vrátane)
Miesto súťaže:
  Veľká Telocvičňa FEI STU, Ilkovičova č. 3, Bratislava
Účastníci turnaja:
  študenti FEI a FIIT STU
Riaditeľ súťaže:
  Mgr. Barbora Kociánová, PhD. (KTV FEI STU)


Technické ustanovenia

Predpis:
Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu IFF, schválených v r. 2006 a v súlade s úpravami rozpisu turnaja (www.elfsport.sk ).

Súťažné kategórie:
Turnaj umožňuje nastúpiť aj zmiešaným družstvám mužov a žien s tým, že družstvá musia byť zložené výhradne zo študentov STU.

Hrací systém:
Hrá sa 2x10 (2x15) min. hrubého času, pričom posledná minúta každej ½ sa hrá čistý čas (pri prerušení hry sa časomiera zastaví).

Časový rozpis:
8:30 - 9:00 hod. - prezentácia
9:00 - 13:00 hod. - zápasy
Vyhlásenie výsledkov a ukončenie turnaja po skončení posledného zápasu turnaja.

Ceny: Pohár pre víťazný tím a cena pre najlepšieho hráča turnaja.


Záverečné ustanovenia

  • Hokejky, loptičky a masky pre brankárov zabezpečia organizátori turnaja,
  • v odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo zmeny v časovom a organizačnom rozpise turnaja,
  • hráči sú povinní byť počas turnaja k dispozícii vedeniu turnaja a na požiadanie prevziať funkciu rozhodcu zápasu,
  • vstup zúčastnených hráčov do telocvične iba v športovom oblečení a čistom športovom obutí,
  • pre súťažiacich hráčov je k dispozícii šatňa, usporiadateľ neručí za straty a poškodenie osobných vecí počas trvania turnaja,
  • prihlásení súťažiaci sa zúčastňujú turnaja na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi organizátora.