Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

V septembri 2020 otvára STU ako prvá univerzita na Slovensku brány svojej súkromnej materskej školy STUBAčik. Týmto spôsobom vychádza v ústrety svojim zamestnancom a študentom.

 


Škôlka sa nachádza v priestoroch ŠD J. Hronca (Bernolákova 1, Bratislava) a vznikla prerobením troch bývalých služobných bytov v zadnej časti internátu. Jej zrekonštruované priestory si môžete pozrieť v našej  fotogalérii  alebo aj v krátkom videu

Škôlka je jednotriedna, s maximálnou kapacitou 22 detí, s vyučovacím jazykom slovenským. Trieda bude vekovo zmiešaná (2,5−6 rokov, príp. deti s odloženou školskou dochádzkou). 

Výuka v škôlke je inšpirovaná Montessori pedagogikou s vlastným originálnym školským vzdelávacím programom „Malí vedci“, ktorý sa riadi štátnym vzdelávacím programom ISCED-O.

Okrem celodennej starostlivosti umožní aj tzv. denný stacionár (kapacita 5−7 detí).
Ten je určený pre študentov – rodičov, ktorým tak zabezpečí starostlivosť o ich dieťatko v čase, kým budú na vyučovaní alebo na skúške.

 

Ako prihlásiť dieťa do škôlky

  1. Stiahnite si prihlášku
    Prihláška na stiahnutie (dokument .pdf)
  2. Vyplňte a podpíšte prihlášku
  3. Pošlite prihlášku do 30. 4. 2020
    na e-mailovú adresu: 
    jaroslava.maroszova@stuba.sk

 

Po termíne uzávierky prihlášok bude zoznam záujemcov zaslaný na fakulty.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa zamestnanca/študentka  fakulty je priamo v kompetencii  vedenia príslušnej fakulty.

Pre viac informácií navštívte stránku škôlky.

 

Zdroj: www.stuba.sk