Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Medzinárodná súťaž mobilných robotov v kategóriách Stopár, Myš v bludisku, V sklade kečupu, Chodiace roboty a Voľná jazda. Podujatie je prístupné verejnosti, vstup voľný.

Termín konania    21. 4. - 22. 4. 2017
Miesto konania   Fakulta elektrotechniky a informatiky STU,
Ilkovičova 3, Bratislava
Usporiadateľ   ÚAMt + ÚRK FEI STU
Spoluusporiadateľ Robotika.sk
Kontaktná osoba

lng. Richard Balogh
02/60291 411, richard.balogh [at] stuba.sk