Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na medzinárodnom podujatí ENERGETIKA 2018 sa súbežne zišli účastníci konferencií Energetika–Ekológia–Ekonomika 2018 (EEE), Riadenie v energetike 2018 (CPS) a Obnoviteľné zdroje energie 2018 (OZE). Organizátormi podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady.

Otvárací príhovor konferencie - prof. Oravec

Podujatie v Tatranských Matliaroch vytvorilo priestor pre tri medzinárodné vedecké konferencie, kooperačné rozhovory, diskusné fórum, spoločenský večer a voľnočasové aktivity. Konferenčné priestory využili zároveň aj niektorí mediálni partneri a partneri podujatia na prezentáciu svojich projektov a produktov. Cieľom vedeckého podujatia bolo stretnutie a zároveň výmena skúseností odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry zo Slovenska i zo zahraničia a nadviazanie, prípadne prehĺbenie jestvujúcich spoluprác. Medzi nosné témy podujatia patrilo riadenie, modelovanie a simulácie v energetike, spojenie ekonómie, ekológie a efektívnosti v energetike s presahom do oblastí, ako je napr. svetelná technika, či energetická osveta, ďalej samostatnú časť tvorila jadrová energetika a problematika prenosu a rozvodu elektrickej energie. Témami jednotlivých konferencií bolo aj využitie biomasy a zhodnocovanie odpadov z poľnohospodárskej činnosti, či využitie slnečnej energie. Podujatia sa zúčastnilo 196 slovenských a zahraničných odborníkov zo sektoru energetiky a technického priemyslu ako aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, výrobcov elektriny a obchodníkov s elektrinou.

Plenárne prednášky - účastníci

Osobnosti energetiky (sprava: Ing. Fridrich Tóth, Ing. František Pecho, Ing. Ján Ostrovský, Ing. Radoslav Haluška a Ing. Peter Líška)

Ocenení študenti doktorandského štúdia (zľava: Ing. Václav Mužík, Ing. Petra Strižincová, Ing. Adéla Holasová)

Foto: M. Kukučka a J. Bendík