Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Podujatie pozostáva z dvoch čiastočne nezávislých sekcií:

  • Plenárna sekcia: cieľom je uviesť stručný prehľad rôznych aktivít na posilnenie medzinárodnej výskumno-vývojovej spolupráce a technologického transferu, a prediskutovať nevyhnutné kroky, potrebné na zvýšenie účasti slovenských organizácií.
  • Partnerské stretnutie (“brokerage event”): účastníkom bude poskytnutá možnosť rokovania s potenciálnymi (zahraničnými) partnermi o spolupráci v rámci výskumno-vývojových projektov, o technologickom transfere, a budú mať príležitosť zabezpečiť si nové partnerstvá pre budúcu spoluprácu v oblasti mikro-, nano-, opto-elektroniky, vnorených systémov, inteligentnych systémov a “RFID”.
Miesto konania FEI STU Bratislava
Termín 26. mája 2008
Hlavný usporiadateľ Katedra mikroelektroniky, FEI STU Bratislava
Spoluusporiadatelia BIC Bratislava
FFG Viedeň
Kontaktná osoba doc. Ing. Bedřich Weber, CSc., KME FEI STU
Tel.: +421 2 602 91 363
E-mail: bedrich.weber@stuba.sk

Informácie a povinná registrácia na www.enterprise-europe-network.sk/minasys2008