Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

srdečne pozýva na prednášku

prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc. a Dr.h.c. JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD.

Slovenská akadémie vied Bratislava
Fyzikálny ústav SAV, CE Cesta Prognostického ústavu SAV

Nanoveda, nanotechnológia, nanoetika


Prednáška sa koná

v stredu 11. februára 2015 o 14:00 hod.
v Klube zamestnancov, prízemie B blok


Pozvánka a tézy prenášky jpg (233 kB)