Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V rámci Univerzitného vedeckého parku sa 15. 2. 2016 otvorilo nové laboratórium rtg difrakcie na FEI STU. Laboratórium je vybavené RTG difraktometrom D8 Advance s vysokým rozlíšením, ktorý môže byť konfigurovaný pre všetky RTG práškové aplikácie, vrátane fázovej identifikácie, kvantitatívnej fázovej analýzy a analýzy kryštálovej štruktúry, zvyškového pnutia a vyšetrovania textúr, RTG reflektometrie a mikrodifrakcie.
Zariadenie umožňuje merania Bragg-Brentanovou geometriou ako aj geometriou paralelného lúča, pričom prepínanie medzi týmito geometriami je plne motorizované (softvérovo ovládané). Difraktometer umožňuje merania pri dvoch vlnových dĺžkach v závislosti od typu RTG lampy. K dispozícii je Cu a Co lampa.

V prípade záujmu o služby, či spoluprácu kontaktujte Ing. Patrika Nováka, ÚJFI.

foto