Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Od 20.5.2019 je spustená povinná registrácia predmetov na akademický rok 2019 – 2020. Súčasťou výberových predmetov na letný semester 2019 – 2020 je aj nový predmet s názvom Aplikácia technológii do biznisu. Ide o výberový predmet v spolupráci s externým spolupracovníkom Ing. Jurajom Porubským PhD., šéfredaktorom magazínu Forbes Slovensko.

Cieľom predmetu je vniesť na akademickú pôdu biznisové témy a ukázať študentom, ako založiť a viesť vlastnú firmu. Na konkrétnych príkladoch úspešných a známych slovenských firiem ako Pixel Federation, Sygic, WebSupport, Eset či Exponea, ale aj na príkladoch globálnych spoločností predmet ukáže, ktoré cesty viedli v budovaní firiem k úspechu. 

Súčasťou prednášok budú rozhovory so zaujímavými hosťami, ktorí prídu osobne odprezentovať ich vlastný príbeh. Bez zahmlievania porozprávajú, ako sa k podnikaniu dostali, aké boli ich začiatky, ktorým chybám a prešľapom sa nevyhli, ako dokázali prekonať počiatočné prekážky a ako sa im darí v podnikaní v súčasnosti. 

Dôležité informácie o predmete: 

Kód predmetu: B-ATB

Názov predmetu: Aplikácia technológií do biznisu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

  • prednáška - 2 hodiny týždenne (prezenčná metóda)
  • cvičenie - 1 hodina týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester: letný semester - akademický rok 2019 / 2020

Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia - predmet je prioritne určený pre 3. ročník Bc. štúdia

Podmieňujúce predmety: žiadne 

Podmienky na absolvovanie predmetu:

V priebehu semestra študent dostane zadanie úloh, na ktorých preukáže zvládnutie jednotlivých tém - spolu maximálne 45 bodov z celkového hodnotenia. Na konci semestra odprezentuje študent svoj projekt pred porotou - ohodnotený maximálne 55 bodmi. 

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu študent získa znalosti o tom, ako sa z nuly, od prostého nápadu a vďaka novým technológiám dá vybudovať úspešný miliónový biznis na základe príbehov zo slovenského podnikateľského prostredia. 

Ďalšie potrebné informácie o tomto výberovom predmete si môžete stiahnuť > > > tu.