Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Ústave automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa bude konať dňa 25. 11. 2016 obhajoba dizertačnej práce v odbore:

Mechatronika, štud. program: Mechatronické systémy

Autoreferáty dizertačných prác >>>