Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prostredníctvom videokonferencie cez Microsoft Teams dištančnou formou sa bude dňa 

28.7.2021 o 9:00 hodine

konať obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore

ELEKTROTECHNIKA

a v študijnom programe

Fyzikálne inžinierstvo

   


  • Link pre verejný priamy prenos:

  https://youtu.be/KkHvlxMUhXI

   

  • Link pre videokonferenciu pre verejnú časť obhajoby dizertačnej práce:

  https://meet.google.com/uqc-vgdz-gwy