Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva) sa bude dňa 18. 4. 2016 konať obhajoba dizertačnej práce v odbore

Jadrová energetika

Autoreferáty dizertačných prác >>>