Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prostredníctvom videokonferencie služby Google Meet dištančnou formou sa bude dňa 

15.12.2021 o 10:00 hodine

konať obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore

ELEKTROTECHNIKA

a v študijnom programe

Elektronika a fotonika

   


  • Link pre verejný priamy prenos:

               verejná časť obhajoby 

   

  • Link pre videokonferenciu pre verejnú časť obhajoby dizertačnej práce:

  https://youtu.be/0J6zhQSbr1Q