Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa

1.12.2021 o 10:00 hodine

sa bude konať obhajoba dizertačnej práce dištančnou formou prostredníctvom videokonferencie služby Google Meet v študijnom odbore

ELEKTROTECHNIKA

a v študijnom programe

Fyzikálne inžinierstvo