Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa bude konať obhajoba dizertačnej práce v odbore:

Elektrotechnológie a materiály

Autoreferáty dizertačných prác >>>