Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Elektrotechnickom ústave SAV v Bratislave sa bude konať obhajoba dizertačnej práce pracovníka Elektrotechnického ústavu SAV v študijnom odbore:

Mikroelektronika

Autoreferáty dizertačných prác >>>