Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti sa bude konať dňa

15.12.2020 o 13.00 hodine

obhajoba dizertačnej práce v odbore

Elektrotechnika

 

Z verejnej časti obhajoby dizertačnej práce bude vysielaný priamy prenos na linke

https://youtu.be/WT_bJmCUMZ0 

 

 

Autoreferáty dizertačných prác >>>