Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Ústave multimediálnych informačných a komunikačných technológií (v bloku B, 6. poschodie, miestnosť B 601) Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa bude dňa 24.8.2018 o 10:00 hodine konať obhajoba dizertačnej práce v odbore

TELEKOMUNIKÁCIE

Autoreferát dizertačnej práce >>>