Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti sa bude konať dňa

18.12.2020 o 10.00 hodine

obhajoba dizertačnej práce v odbore

Kybernetika

 

Z verejnej časti obhajoby dizertačnej práce bude vysielaný priamy prenos na linke

https://youtu.be/VvvMRg1A0qY

 

 

 

Autoreferáty dizertačných prác >>>