Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Ústave informatiky a matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa bude konať dňa 21. 11. 2016 obhajoba dizertačnej práce v odbore:

Aplikovaná informatika

Autoreferáty dizertačných prác >>>