Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 23. 11. 2017 sa bude konať obhajoba dizertačnej práce na Ústave informatiky a matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v odbore:

Aplikovaná informatika

Autoreferáty dizertačných prác >>>