Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Ústave eletroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa budú konať dňa 23. 8. 2016 obhajoby dizertačných práce v odbore:

Elektronika

Štud. program: Elektronika a fotonika

Štud. program: Mikroelektronika

Autoreferáty dizertačných prác >>>