Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Medzinárodná konferencia Obnoviteľné zdroje energie 2013 prebieha
v dňoch 21. - 23. mája 2013 v Tatranských Matliaroch.

Konferencia vo svojom programe zahrňuje rôzne formy obnoviteľných zdrojov energie: slnečnú energiu (fotovoltaiku), chemickú energiu (spracovanie biomasy a jej využitie v kogeneračných jednotkách), energiu vetra a vody a geotermálnu energiu.

bullet Vlastná webová stránka konferencie