Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Ocenenie za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky získal člen Ústavu elektroniky a fotoniky prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. Prof. Kováč ocenenie získal najmä za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska.

 Prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. (prvý zprava) na fotografii s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou a ďalšími ocenenými v kategórii; prof. Ing. Ivanom Chodákom, DrSc. a Dr. h. c. prof. Ing. Jozefom Živčákom, PhD..

 Prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. (prvý zprava) na fotografii s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou a ďalšími ocenenými v kategórii; prof. Ing. Ivanom Chodákom, DrSc. a Dr. h. c. prof. Ing. Jozefom Živčákom, PhD..

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky - Cena za vedu a techniku - je jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti.

Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo 9. novembra 2017 v Historickej budove Národnej rady
Slovenskej republiky a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017.

Viac o Cene za vedu a techniku >>