Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 1. 3. 2017 o 17:00 sa na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v BC300 uskutoční prednáška Orbitálna mechanika.

Prednášať bude doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.

Prednáška je organizovaná v rámci projektu Vesmír pre vzdelanie, vzdelanie pre vesmír.

mechatron

O projekte
Vzdelávací program Space for Education, Education for Space je určený všetkým záujemcom o problematiku kozmického výskumu, hlavne študentom technických a prírodovedne orientovaných vysokých škôl. Vítaní sú však aj pracovníci slovenských firiem, ktorí uvažujú nad možnosťou zapojenia sa do programov ESA v rámci svojich komerčných aktivít a samozrejme všetci nadšenci. Cieľom programu je poskytnúť bližšie a detailnejšie informácie a vedomosti o všeobecnom smerovaní kozmického výskumu, technickej stránke návrhov a stavby umelých družíc, medziplanetárnych sond, kozmických lodí aj nosných raketových systémov.
Je rozdelený do troch častí, prvá je motivačno-populárna, druhá je zameraná na detailnejší odborný výklad problematiky. Tretia časť je určená najvážnejším a mimobratislavským záujemcom, preto bude organizovaná v podobe intenzívneho dvojtýždňového kurzu. Je financovaný Európskou kozmickou agentúrou (ESA) v rámci programu spolupráce s asociovanými krajinami. Účasť na tomto vzdelávacom programe je dobrovoľná a bezplatná.

Viac info:
www.ujfi.fei.stuba.sk/esa
FB: @vesmirprevzdelanie