Prejsť na obsah
Dianie na FEI

INFORMÁCIE K ZAPISOVANIU SA ŠTUDENTOV FEI STU NA CVIČENIA
 ( ROZVRHOVÚ AKCIU ), LS 2017/18 DO AIS .

 

Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti.

 

  1. Zobrazenie rozvrhu – rozvrh v AIS bude dostupný 6.2.2018 (utorok poobede).          

Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto Vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://zeus.elf.stuba.sk/rozvrh/ .

 

  1. Prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) – Prihlasovanie na cvičenia pre študentov sa otvára postupne na základe ich doposiaľ získaných študijných výsledkov (VŠP), ktoré sú zaznamenané v AIS a takisto sa zohľadňuje vyplnenie evaluácie (minimálne na 60%)  v ZS2017/18 .

Prihlasovanie sa začína 7.2. 2018 (streda) od 10:00 hod.  Časy kedy bude študentovi umožnené zapísanie budú vygenerované v utorok a môžete si ich potom pozrieť v portáli študenta, berie sa stav v čase generovania,  zmeny po tomto čase sa nezohľadňujú.

V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na letný semester sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

 

Zapisovanie sa na cvičenia končí 8.2.2018 (štvrtok) o 12:00 hod.

 

Upozornenie: 

            Každé cvičenie ( rozvrhová akcia ) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na toto cvičenie nemôže zapísať.  

            Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť vo štvrtok 8.2.2018 od 13:00 do 16:00 v T-123 (priestory Výpočtového strediska), prípadne kontaktujte emailom fakultných integrátorov. 

           V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa emailom obráťte na systémového integrátora fakulty Petra Koláříka  (petr.kolarik@stuba.sk).

 

Pokyny ústavov a inštitútov:

 

ÚMIKT:

Študenti 2., 3. ročníka bakalárskeho ŠP Telekomunikácie a 1. ročníka inžinierskeho ŠP Telekomunikácie sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie
budú zapisovať podľa rozvrhov a zoznamov uvedených na stránke Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií (ÚMIKT):

http://www.ut.fei.stuba.sk/cms/sk/aktuality

Na predmety, ktoré nezabezpečuje ÚMIKT sa študenti budú prihlasovať rozvrhové akcie v AIS podľa vlastného uváženia, rešpektujúc pokyny zverejnené na webovej stránke fakulty.

 

ÚRK: 

Pokyny pre zápis študentov

  • poslucháči  3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a Kybernetika,
  • poslucháči  1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a Kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke 

http://urk.fei.stuba.sk/rozvrh

 

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!

  

IKAL:

Spoločné stretnutie všetkých záujemcov o druhý cudzí jazyk (nemecký, ruský) je v
pondelok 12.2. 2018 o 12.00 v miestnosti A 615.

  

TIŠ:

Telesnú kultúru si študenti prvého ročníka môžu zapisovať v priestoroch TIŠ v
termíne

12. - 13.2.2018, v čase od 9:00-14:00 hod.

Rozvrh bude zverejnený na stránke TIŠ (www.elfsport.sk) od 10.2.2018.

 

Študenti vyšších ročníkov si budú môcť zapísať TK v priestoroch TIŠ v termíne

14. - 15.2., v čase od 9:00-14:00 hod.

Rozvrh pre vyššie ročníky bude zverejnený na stránke TIŠ (www.elfsport.sk) od 13.2.2018.

.