Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Týmto oznamujeme

 

VŠETKÝM ŠTUDENTOM FEI STU, 

že v dňoch 6. až 10. 11. 2006

 

v súvislosti s implementáciou nového akademického informačného systému (AIS) na FEI STU sa budú odovzdávať všetkým študentom FEI STU prístupové heslá do akademického informačného systému (AIS).

            Každý študent je povinný prísť v úradných hodinách v uvedených dňoch na PGO a osobne si prevziať oproti podpisu prístupové heslo do AIS. Svoju totožnosť musí preukázať občianskym preukazom.

            Vzhľadom na zákon o ochrane osobných údajov nemožno touto úlohou poveriť inú osobu.

            Bez prístupového hesla nie je možná práca v AIS a teda ani evidencia študijných výsledkov a realizácia iných dôležitých úkonov súvisiacich so štúdiom na FEI STU.

            Žiadam všetkých študentov, aby venovali splneniu tejto povinnosti mimoriadnu pozornosť, pretože je to nutná podmienka riadneho nábehu a fungovania AIS!

 

 

prof. Ing. J. Jasenek, PhD.

prodekan FEI STU             

 

V Bratislave, 30.10.2006