Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vážené študentky a študenti,


v zmysle Vyhlášky dekana FEI STU o elektronickom indexe (EI) č. 1/2006 si vás dovoľujem upozorniť, že v rámci harmonogramu spustenia EI na LS (bližšie informácie pozri na www.fei.stuba.sk) každý študent FEI STU, ktorý bude v letnom skúškovom období konať skúšky zo zapísaných predmetov, je povinný v období od 18.4. do 28.4.2006 v EI:

 

1.

skontrolovať si správnosť získaných známok počas ZS

2.

skontrolovať si správnosť zapísaných predmetov na LS

3.

priradiť si učiteľa ku každému zapísanému predmetu na LS

4.

prípadné nezrovnalosti so známkami za ZS riešiť s PGO-Adminom

5.

prípadné problémy s výberom učiteľa riešiť s K-Adminom (zoznam)

Upozorňujem, že od vášho včasného a dôsledného splnenia týchto povinností zásadne závisí funkčnosť EI.

Bez splnenia tejto základnej povinnosti nebude študentovi umožnené zúčastniť sa na semestrálnej skúške z predmetu.

Za pochopenie a seriózny prístup k tejto záležitosti vám vopred ďakujem.

 

 

V Bratislave 18.4.2006

Prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.

 

prodekan