Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V zmysle Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, podľa článku 12, bodu 5, písm. f) udeľujem "Rektorské voľno" vo štvrtok dňa 2.11.2006 na celý deň.

 

                                                                            prof. Ing. V. Báleš, DrSc.

                                                                                    rektor STU

 

 

V Bratislave, 30.10.2006