Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, § 4, ods. 9 a 10, na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v B-klube FEI STU, prízemie, sa dňa

23. februára 2010 o 9.30 hodine

bude konať verejná inauguračná prednáška

doc. Ing. Alexandra Šatku, PhD.,

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, na tému

Diagnostika mikro-/nano- štruktúr a elektronických prvkov metódami rastrovacej elektrónovej mikroskopie.


doc. Ing. Ján Vajda, PhD.
dekan FEI STU