Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci habilitačného konania v odbore 5.2.13. Elektronika

Dr. Ing. Dany Seyringer, PhD.

absolventky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 23. 6. 2015 o 8.00 hod. v miestnosti E-601 FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční habilitačná prednáška pod názvom:

Optické multiplexery/demultiplexery na báze AWG

a o 9.00 hod. obhajoba habilitačnej práce:

Arrayed waveguide gratings: Design, simulation and technological verification