Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci habilitačného konania v odbore 5.2.13. Elektronika

Ing. Anny Přibilovej, PhD.

pracovníčky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 24. 02. 2014 o 10.30 hod. v zasadacej miestnosti E-601 FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční habilitačná prednáška pod názvom:

Vybrané metódy syntézy zvuku

a o 11.30 hod. obhajoba habilitačnej práce:

Metódy analýzy, transformácie a klasifikácie expresívnej reči