Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci habilitačného konania v odbore 5.2.15. Telekomunikácie

Ing. Juraja Kačura, PhD.

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 23. 06. 2015 o 8.00 hod. v miestnosti B-602 FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční habilitačná prednáška pod názvom:

Rozpoznávanie rečníka

a o 9.00 hod. obhajoba habilitačnej práce:

Automatické rozpoznávanie reči