Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci habilitačného konania v odbore 5.2.15 Telekomunikácie

Ing. Kvetoslavy Kotuliakovej, PhD.

pracovníčky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 11. 6. 2013 o 08.00 hod.
v zasadacej miestnosti B-601 FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční habilitačná prednáška pod názvom:

Pravdepodobnosť doručenia správy ARQ metód

a o 9.00 hod. obhajoba habilitačnej práce:

Hodnotenie metód riadenia zabezpečenia prenosu dát