Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci habilitačného konania v odbore 5.2.30. Elektroenergetika

Ing. Michala Váryho, PhD.

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 20. 11. 2014 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti C-417 FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční habilitačná prednáška pod názvom:

Impedančná spektroskopia – metóda hodnotenia materiálov a systémov pre elektroenergetiku

a o 11.00 hod. obhajoba habilitačnej práce:

Využitie impedančnej spektroskopie pre diagnostiku v elektroenergetike