Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci habilitačného konania v odbore 5.2.13 Elektronika

Ing. Mareka Kukučku, PhD.

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 06. 07. 2016 o 10.00 hod. v zasadačke dekana FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční habilitačná prednáška pod názvom:

Progresívne mapovanie impedancie a napäťovej mapy pokožky s využitím navrhnutej mechanickej a pneumatickej sondy na meranie a zobrazovanie akupunktúrnych bodov

a o 11.00 hod. obhajoba habilitačnej práce:

Napäťové mapovanie, lokalizácia, výskum a metodika merania vlastností aktívnych bodov na pokožke