Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 1, ods. 11 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa bude konať na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, na ÚRPI, D-424, dňa

 

1. 6. 2012 o 08:00 hodine

 

verejná habilitačná prednáška

Ing. Petra Drahoša, PhD.

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave na tému:

 

Príspevok k problematike modelovania SMA systémov

 

a verejná obhajoba habilitačnej práce o 9:00 hodine

Ing. Petra Drahoša, PhD.

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.


Názov habilitačnej práce:

Modelovanie a simulácia SMA systémov

 

doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
 dekan FEI STU