Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní habilitačnej prednášky.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 1, ods. 11  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa  bude konať na Fakulte elektrotechniky  a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3,  zasadačke ÚRPI D-424, dňa

 

13.01.2009 o 11.00 hodine

 

verejná habilitačná prednáška

 

Ing. Aleny Kozákovej, PhD.,

 

pracovníčky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, na tému:


Metodika návrhu robustného decentralizovaného riadenia.

 

 

doc. Ing. Ján Vajda, PhD.

dekan FEI STU              

 

V Bratislave 16.12.2008