Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa budú konať obhajoby dizertačných prác v odbore

Kybernetika

a študijnom odbore

Elektronika, štud. program: Mikroelektronika

Autoreferáty dizertačných prác >>>