Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V zmysle ustanovení § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článkov 24 — 27 Študijného poriadku STU v Bratislave sa bude dňa 13. 10. 2016 konať obhajoba dizertačnej práce v zasadačke Elektrotechnického ústavu SAV v odbore:

Fyzikálne inžinierstvo

Autoreferáty dizertačných prác >>>