Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa budú konať obhajoby dizertačných prác v odbore

Elektronika

a študijnom odbore

Automatizácia, štud. program: Automatizácia a riadenie

Autoreferáty dizertačných prác >>>