Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Koncom novembra Juraj Draxler ocenil slovenských vedcov za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky Cenou Samuela Mikovíniho. Minister zároveň odovzdal Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov.

Toto ocenenie získala Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. za výskum konštrukčných materiálov pre novú generáciu jadrových reaktorov.

Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. pôsobí na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde pracuje ako výskumný pracovník. Zaoberá sa výskumom konštrukčných materiálov pre nové generácie jadrových reaktorov ako aj experimentálny reaktor ALLEGRO.

Blahoželáme!

Celý článok >>