Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V dňoch 12. 9. - 14. 9. 2017 sa koná na pôde FEI STU v Bratislave medzinárodná konferencia „Pan-Net Production Factory Campus” organizovaná spoločnosťou Deutsche Telekom Pan-Net v spolupráci s ÚMIKT FEI STU v Bratislave.

Cieľom konferencie je výmena odborných informácií a implementačných skúseností medzi expertmi a vývojármi z oblasti moderných telekomunikačných technológii a riešení na báze klaudu a technológií  SDN a NFV.

Dňa 14. 9. 2017 sú prezentácie voľne prístupné pre širokú odbornú aj akademickú verejnosť.
Účasť študentov je vítaná.

V rámci konferencie budú prezentované príspevky v oblastiach:

 • Technické prezentácie a živé ukážky:
  • Technológie telco klaudu – (virtualizované) riešenia pre compute, storage a networking, hypervisory a virtualizovaný manažment infraštruktúry (OpenStack)
  • Nástroje potrebné na vytvorenie end-to-end systému vybudovaného na telco klaude, vrátane bezpečnostných nástrojov, integrácie OSS, automatizovaného testovania a CICD nástrojov.
 • Prevádzkovanie: Nástroje a osvedčené postupy (best practices) pre efektívne prevádzkovanie telco klaudu – napr. monitorovanie, ChatOps, manažment životného cyklu dôležitých komponentov.
 • Automatizácia a orchestrácia:
  • Získané ponaučenia (úspechy a neúspechy) z plnej automatizácie životného cyklu VNF, implementácie princípov IaaC (Infrastructure-as-a-code) a plne automatizovanej implementácie klaudu.
  • Nástroje a riešenia používané na orchestráciu služieb a aplikácií, získané skúsenosti a najrelevantnejšie prípady použitia pre orchestráciu, prehľad hlavných priemyselných iniciatív (napr. ONAP).
 • Ďalšie smerovanie telco klaudov: skúsenosti, overenia koncepcií, MVP s využitím nových klaudových technológií (napr. kontajnery, kubernetes, multi-DC manažment a pod.)