Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Termín konania Prvá skupina: 9. až 13.02.2009;
druhá skupina: 23. až 27.02.2009.
Miesto konania Prvá skupina: 9. a 10.02.2009 FEI STU miestnosť A616;
11.až 13.02.2009 BUTE Budapešť – pracovisko školského jadrového reaktora; druhá skupina: 23. a 24.02.2009 FEI STU miestnosť A616;
25. až 27.02.2009 BUTE Budapešť – pracovisko školského jadrového reaktora.
Usporiadateľ FEI STU - KJFT
Spoluusporiadateľ Budapeštianská univerzita techniky a ekonómie (BUTE)
Kontaktná osoba doc. Ing. Ján Haščík, PhD., 02-602 91 289, jan.hascik@stuba.sk

Cieľom periodickej prípravy na experimentálnych reaktoroch je zopakovanie a prehĺbenie poznatkov z Teórie jadrových reaktorov a Experimentálnej reaktorovej fyziky ako i získanie praktických poznatkov rôznych spôsobov merania a vyhodnocovania vybraných parametrov reaktora. Cvičenia na experimentálnom reaktore tvoria teoretickú fázu pokračujúceho vzdelávania vybraných pracovníkov držiteľa oprávnenia a uskutoční sa v rámci „periodickej prípravy“ kontrolných fyzikov SE a. s. EMO 1. a 2. bloku. Sledovaným cieľom prípravy na experimentálnych reaktoroch je zvýšenie kultúry bezpečnosti a kvality prípravy tým, že jadrovo nebezpečné operácie v činnostiach s veľkou pomernou zmenou výkonu pri kladnom vnose reaktivity bez uplatnenia spätnej väzby budú precvičované na experimentálnom reaktore. Súčasne bude prehĺbená príprava o časť, ktorá zahŕňa oblasť detekcie neutrónov v podmienkach silných sprievodných polí gama žiarenia. Periodická príprava sa uskutoční v dvoch skupinách.