Prejsť na obsah
Dianie na FEI

2. februára 2008 o 19.00 h, City Hotel Bratislava

 

plagát (pdf, 336KB)

 

Cena vstupenky: 1700 Sk (s DPH).

 

Vstupenky si môžete rezervovať a zaplatiť od 3.12.2007 do 10.1.2008 na FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Andrea Semanová (tel. 6029 1741), resp. Eva Dvorecká (tel. 6029 1417), v hotovosti na uvedenej adrese, alebo prevodom v Tatra banke na č. účtu 2666430006/1100, v.s. 02022008.

Kópiu dokladu o zaplatení zašlite do 10.1.2008 na faxové číslo: 6542 0415.

 

Vstupenky budú k dispozícii v termíne od 21. do 25.1.2008. Záujem o sedenie konzultujte s Evou Dvoreckou, tel. 6029 1417.

V cene vstupenky sú zahrnuté: aperitív, predjedlo, hlavné jedlo, múčnik, minerálka, teplý a studený bufet.