Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Kurzy sa uskutočnia v rámci projektu "Príprava VŠ učiteľov na využívanie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese" a budú účastníkom poskytnuté ZADARMO. Účastníci školení dostanú študijné materiály a bude im umožnené, aby v prípade, že absolvujú školenie z minimálne 3 ľubovoľných modulov, sa mohli zúčastniť testovania na získanie certifikátu ECDL Štart z modulov Používanie počítača a správa súborov  Windows XP, Spracovanie textu  MS Word 2003, Tabuľkový kalkulátor  MS Excel 2003, Informácie a komunikácie  Internet.

Podrobnejšie informácie nájdete na URL www.primakurzy.sk pod heslom "Počítačové školenia a certifikát ECDL". 

Registrácia účastníkov a prihlásenie na kurzy je možné zo stránky projektu: http://www.primakurzy.sk/web/slovak/projekty/esf_dekan 

Bližšie informácie: Ing. Katarína Žáková, PhD. (katarina.zakova@stuba.sk)

Aktivity realizuje FEI STU za podpory Európskej únie  Európskeho sociálneho fondu.